Medlemskap


Foreningen Spekteret er en brukerforening som arbeider for å styrke voksne med Asperger syndrom/ autisme sine interesser. Dette gjør vi ved å skape ulike former for sosiale felleskap og jobbe sosialpolitisk.

Alle som er medlemmer og som har lyst til å engasjere seg er velkomne til å være med i vår felles kamp for å styrke saken. Det er frivillig om en ønsker å engasjere seg. Alt i foreningen er frivillig og hva du har lyst til å være med på, bestemmer du selv. Det skal være lavterskel å være med enten det er sosialpolitisk, sosialt, kurs eller andre typer arrangementer.

Det finnes ingen krav til å ha asperger/autisme diagnose for å bli medlem og delta i vår forening. Det viktigste er at en respekterer formålet med foreningen og at vi er alminnelig hyggelige og respektfulle med hverandre.

Medlemskontingent for 2021 er 300 kr

Vi har halv pris på medlemskap fra 1 Juli for resten av 2021

Det er også mulig å bli støttemedlem for de som ønsker å støtte foreningen og få informasjon fra oss, men ikke ønsker fullt medlemskap. Et støttemedlemskap koster mindre enn et ordinært medlemskap og gir deg mulighet til å støtte foreningen med et fast beløp hvert år, og du vil få informasjon fra foreningen på lik linje med andre medlemmer. Merk at du ikke kan benytte deg av fordeler som for eksempel å delta på lukkede arrangement eller arrangement med redusert medlemspris.

Du kan melde deg på her(også som støttemedlem): https://foreningenspekteret.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

Det er også mulig for de som ikke er medlemmer, men ønsker å støtte oss ved å gi en donasjon, å gjøre det ved å bruke denne lenken: https://innsamling360.no/innsamling/org/3347/