Årsmøte 17. juni

Foreningen Spekteret hadde årsmøte torsdag 17. juni. Det ble gjenvalg av styreleder Christian Brænden, nestleder Nann Jovold-Evenmo og styremedlemmer Mari Øvretveit, Henrik Kvamsdal og Natanael Waage, i tillegg til at vi fikk inn Suzanne Michelle Rødseth som varamedlem.

Vi vedtok også en omfattende handlingsplan for de nærmeste årene. Den inkluderer blant annet dette: For det første, å starte opp igjen pizzatreff og støtte andre sosiale grupper og aktiviteter i regi av foreningen og våre medlemmer, slik som kvinnegruppen som har vært i Osloområdet, og å ha flere digitale og fysiske medlemsmøter. 

For det andre, og like viktig, å engasjere oss for å påvirke politisk ved å ta del i relevante høringer, referansegrupper og utvalg og å samarbeide med andre organisasjoner om å løse felles utfordringer. 

Vi har også som mål å bli mer synlige og bedre til å kommunisere på sosiale medier og i det hele tatt både bli bedre til å kommunisere utad og til å gjøre at vi får en bedre og klarere kommunikasjon innad i foreningen. Viktige deler av disse planene er arbeidet med en ny nettplattform som skal inkludere alle som ikke bruker Facebook og en gjennomgang av begrepsbruken vår om Asperger/autismespekterforstyrrelser. Denne gjennomgangen ser vi på som svært viktig og vi vil derfor sette stor pris på om alle medlemmer som har synspunkter på hvilke begreper vi skal bruke vil delta i dette arbeidet.

Sist, men ikke minst, vil vi også gjøre vårt for å sikre at styret fungerer på en måte som gjør at medlemmenes og foreningens interesser ivaretas best mulig. Det vil blant annet inkludere å forbedre interne arbeidsrutiner i styret og fordele arbeidsrutinene til oss i styret, slik at hver enkelt, styrets og foreningens ressurser brukes på best mulig måte.

Vi i Foreningen Spekteret har altså planer og energi til å utføre de planene igjen og vi håper å få satt i gang med i hvert fall brorparten av dem i løpet av månedene etter sommeren. Koronasituasjonen og dens etterdønninger har bydd på utfordringer og vil nok også fortsette å by på utfordringer en liten stund til og vi kan ikke utelukke at det tar litt lengre tid enn vi håper på, å få alt på plass. Men vi i styret har nå både tro på og håp om at vi skal få satt i gang ting igjen i løpet av høsten og føler at vi er på vei tilbake igjen, slik at vi kan fortsette der vi slapp før koronanedstengningene.