Om foreningen

Foreningen Spekteret er en brukerstyrt organisasjon for voksne med autismespektertilstander og arrangerer både aktiviteter for medlemmene og jobber politisk for å fremme medlemmenes interesser. Foreningen ble stiftet i juni 2015, og har medlemmer over hele landet. Alle medlemmer som har lyst er velkomne til å engasjere seg i alle aktiviteter.

Foreningen Spekteret skal

 • Arbeide for å forbedre helsetilbudet
 • Skape sosiale aktiviteter
 • Gi kursing i viktige temaer
 • Påvirke politisk
 • Sikre juridiske rettigheter
 • Bidra til økt kunnskap, forståelse og inkludering

Vi har hatt sosiale treff for medlemmene i Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen, Sandefjord, Tønsberg, Ski og Lillestrøm.

Andre aktiviteter i regi av foreningen hittil har vært  brettspillkvelder, samtalegrupper, skeiv gruppe, stressmestringskurs og foredrag.

Alt arbeid i foreningen er hittil gjort på frivillig basis. Vi gleder oss over medlemmer som bidrar stort på tross av store helsemessige og økonomiske kostnader.

Styret

Styret 2021/2022 består av

 • Styreleder Christian Brænden
 • Nestleder Nann Jovold-Evenmo
 • Styremedlem Mari Øvretveit
 • Kasserer Christian Brænden
 • Styremedlem Henrik Kvamsdal
 • Styremedlem Natanael Waage
 • Varamedlem Suzanne Michelle Rødseth

Kontaktinformasjon

Epost: post@spekteret.no

Kontonummer: 1503 63 24837

Organisasjonsnummer: 915 514 022

Postboks
Foreningen Spekteret
Postboks 6194 Etterstad
0602 Oslo